Las-databank - Lasinstituut Academy

Las-databank

Navigeer naar:

Belangrijke Lasnormen

NEN-EN-ISO 15607 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Algemene regels

NEN-EN-ISO 15610 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van beproefde lastoevoegmaterialen

NEN-EN-ISO 15611 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van opgedane laservaring

NEN-EN-ISO 15612 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een standaardlasmethode

NEN-EN-ISO 15613 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie

NEN-EN-ISO 15614-1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 15614-2 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethodes voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 2: Booglassen van aluminium en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 3: Smeltlassen van niet-gelegeerd en laag-gelegeerd gietijzer

NEN-EN-ISO 15614-4/C1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 4: Reparatielassen van aluminiumgietstukken

NEN-EN-ISO 15614-5 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 5: Booglassen van titanium, zirkoon en hun legeringen

NEN-EN-ISO 15614-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 6: Booglassen van koper en zijn legeringen

NEN-EN-ISO 15614-7 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 7: Deklaaglassen

NEN-EN-ISO 15614-8 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 8: Lassen van pijpen aan pijp-plaatverbindingen

NEN-EN-ISO 15614-9 Ontw. en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 9: Onderwaternatlassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-10 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 10: Onderwaterdrooglassen met overdruk

NEN-EN-ISO 15614-11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 11: Elektronenbundel- en laserlassen

NEN-EN-ISO 3834-1 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-2 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-3 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 3: Standaard kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-4 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 3834-5 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

NEN-EN-ISO 9606 nl
Kwalificatietest voor lassers – Smeltlassen
Deel 1: Staal

NEN-EN-ISO 9606-2 nl
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-3 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 3: Koper en koperlegeringen

NEN-EN-ISO 9606-4 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 4: Nikkel en nikkellegeringen

NEN-EN-ISO 9606-5 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 5: Titaan en titaanlegeringen, zirkonium en zirkoniumlegeringen

NEN-EN-ISO 14732 en
Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

NEN-EN-ISO 15609-1 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 1: Booglassen

NEN-EN-ISO 15609-2/A11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 2: Autogeenlassen

NEN-EN-ISO 15609-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 3: Elektronenbundellassen

NEN-EN-ISO 15609-4 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 4: Laserlassen

NEN-EN-ISO 15609-5 en
Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen – Specificatie van de lasprocedure
Deel 5: Weerstandlassen

NEN-EN-ISO 15609-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 6: Laserboog hybridelassen

NEN-EN 1011-1 nl
ISO/TR 17671-1 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 1: Algemene leidraad voor booglassen

NEN-EN 1011-2 nl
ISO/TR 17671-2 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 2: Booglassen van ferritische staalsoorten

NEN-EN 1011-3/A1 en
ISO/TR 17671-3 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 3: Booglassen van corrosievaste staalsoorten

NEN-EN 1011-4 en
ISO/TR 17671-4 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 4: Booglassen van aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN 1011-5 en
ISO/TS 17671-5 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 5: Lassen van geplateerde staalsoorten

NEN-EN 1011-6 en
NPR-ISO/TR 17671-6 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 6: Laserlassen

NEN-EN 1011-7 en
ISO/TR 17671-7 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 7: Electronenbundellassen

NEN-EN 1011-8 en
Lassen – Aanbevelingen voor lassen van metalen
Deel 8: Lassen van gietijzer

NPR-CEN-ISO/TR 20172 en
Lassen – Groepsindelingen van metalen – Europese materialen

CEN-ISO/TR 20173:2018 en
Lassen – Groepsindeling voor materialen – Amerikaanse materialen

NPR-CEN-ISO/TR 20174 en
Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Japanse materialen

Overzicht European Standards for fusion welding

Procesnummers

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Metaal-booglassen zonder gasbescherming11Metal-arc welding without gas protection
Booglassen met beklede elektroden111Manual metal-arc welding
Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden112Gravity(arc)welding with covered electrode
Booglassen met poedergevulde draad (gasloze draad)114Self shielded flux-cored arc welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Onderpoeder lassen12Submerged Arc welding
Onderpoeder lassen met massieve draadelektrode121Submerged Arc welding with solid wire electrode
Onderpoeder lassen met massieve stripelektrode122Submerged Arc welding with solid strip electrode
Onderpoeder lassen met gevulde draadelektrode125Submerged Arc welding with flux cored wire electrode
Onderpoeder lassen met gevulde stripelektrode126Submerged Arc welding with flux cored strip electrode

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Gasbooglassen met afsmeltende elektrode13Gas-shielded metal arc welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een inert gas131Metal arc inert gas welding: MIG-welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een inert gas (vroeger 137)132Flux-cored arc inert gas welding: MIG-welding
(MIG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een inert gas133Metal-cored arc inert gas welding: MIG-welding
(MAG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een actief gas135Metal arc active gas welding: MAG-welding
(MAG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas136Flux-cored arc welding with active gas shield
(MAG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een actief gas138Metal-cored arc active gas welding: MAG-welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Gasbooglassen met niet-afsmeltende elektrode14Gas-shielded welding with non-consumable elektrode
TIG-lassen (lassen met wolframelektrode onder inert gas) met massieve -draad of -staaf141Tungsten Inert Gas (arc) welding (wolfram electrode) with solid -wire or -rod and inert gas
TIG-lassen zonder lastoevoegmateriaal142Tungsten Inert Gas (arc) welding without filler material
TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf143Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod
TIG-lassen met massieve -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel145Tungsten Inert Gas (arc) welding with solid -wire or -rod with reducing gas (partly)
TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel146Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod with reducing gas (partly)
TAG-lassen (lassen met wolframelectrode onder bescherming van actief gas)147Tungsten Active Gas (arc) welding (wolfram electrode) and active gas

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Plasma lassen15Plasma Arc Welding
Plasma MIG lassen151Plasma MIG Welding
Poeder Plasma lassen152Powder Plasma Arc Welding
Plasma lassen met overgedragen boog153Plasma Arc Welding with transferred arc
Plasma lassen met niet overgedragen boog154Plasma Arc Welding with non-transferred arc
Plasma lassen met semi overgedragen boog155Plasma Arc Welding with semi-transferred arc
Andere booglasprocessen18Other arc welding processes
Booglassen met een roterende boog (MIAB)185Arc welding with rotating arc (MIAB)

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Weerstandlassen2Resistance welding
Puntlassen21Spot welding
Indirect puntlassen211Indirect Spot welding
Direct puntlassen212Direct Spot welding
Rolnaadlassen22Seam welding
Rolnaadlassen met overlapnaden221Lap seam welding
Pletlassen222Mash seam welding
Rolnaadlassen met voorbewerking223Prep-lap seam welding
Rolnaadlassen met draad elektrode224Wire seam welding
Rolnaadstuiklassen225Foil butt-seam welding
Rolnaad lassen met onderlegstrip226Seam welding with strip
Projectielassen23Projection welding
Indirect projectielassen231Indirect projection welding
Direct projectielassen232Direct projection welding
Afbrandstuiklassen24Flash welding
Afbrandstuiklassen met voorverwarmen241Flash welding with preheating
Afbrandstuiklassen zonder voorverwarmen242Flash welding without preheating
Weerstandstuiklassen25Resistance butt welding
Weerstandboutlassen26Resistance stud welding
HF Weerstandlassen27HF resistance welding
Andere weerstandlassprocessen29Other resistance welding processes
Autogeen lassen3Gas welding
Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel31Oxyfuel gas welding
Autogeen lassen met zuurstof-acetyleen gasmengsel311Oxyacetylene gas welding
Lassen met zuurstof-propaan mengsel312Oxypropabe welding
Lassen met zuurstof-waterstof mengsel313Oxyhydrogen welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Druklassen4Pressure welding
Ultrasoon lassen41Ultrasonic welding
Wrijvingslassen42Friction welding
Wrijvingslassen met doorlopende aandrijving421Direct drive friction welding
Wrijvingslassen met mechanische energie422Inertia friction welding
Wrijvingsbout(stift)lassen423Friction stud welding
Wrijvingsroerlassen43Friction stir welding
Lassen met hoge mechanische energie44Welding by high mechanical energy
Explosielassen441Explosive welding
Magnetisch pulslassen442Magnetic puls welding
Wrijvingsbout(stift)lassen443Friction stud welding
Diffusielassen45Diffusion welding
Gasdruklassen47Oxy fuel gas pressure welding
Koudruklassen48Cold pressure welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Bundel lassen5Beam welding
Elektronenbundel lassen51Electron beam welding
Elektronenbundel lassen in vacuüm511Electron beam welding in vacuum
Elektronenbundel lassen in atmosfeer512Electron beam welding in atmosphere
Elektronenbundel lassen onder beschermgas513Electron beam welding with addition of shielding gases
Laser lassen52Laser welding
vaste stof laser lassen521Solid state laser welding
Gas laser lassen522Gas laser welding
Diode laser lassen523Diode laser welding

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Andere lasprocessen7Other welding processes
Thermiet lassen71Alumino-thermic welding
Elektroslaklassen72Electro-slag welding
Elektroslaklassen met band721Electro-slag welding with strip electrode
Elektroslaklassen met electrode722Electro-slag welding with wire electrode
Elektrogasklassen73Electro-gas welding
Inductielassen74Induction welding
Stompe las inductielassen741 Induction butt welding
Inductie (rol)naadlassen742Induction seam welding
Hoog frequent inductielassen743 Induction HF-welding
Lassen met lichtenergie75 Light radiation welding
Infrarood lassen753Infrared welding
Percussie lassen77Capacitor discharge welding
Stiflassen78Studwelding
 783Drawn arc stud welding with ceramic ferrule or shielded gas
 784Short-cycle drawn arc stud welding
 785Capacitor discharge drawn arc
 786Capacitor discharge drawn arc stud welding with tip ignition
 787Drawn arc stud welding with fusible collar

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Snijden en gutsen8Cutting and gouging
Brandsnijden81Flame cutting
Boogsnijden82Arc cutting
Boogsnijden met perslucht821Air arc cutting
Boogsnijden met zuurstof822Oxygen arc cutting
Plasma snijden83Plasma cutting
Plasma (verbrandings)snijden831Plasma cutting with oxidising gas
Plasma snijden832Plasma cutting without oxidising gas
Plasma snijden met perslucht833Air plasma cutting
Precisie plasma snijden834High-tolerance plasma cutting
Laser snijden84Laser cutting
Vlamgutsen86Flame gouging
Booggutsen87Arc gouging
Booggutsen met lucht871Air arc gouging
Booggutsen met zuurstof872Oxigen arc gouging
Plasma gutsen88Plasma gouging

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009

Hard- en zachtsolderen en soldeerlassen9Brazing, soldering and braze welding
Hardsolderen91Brazing
Infrarood solderen911Infrared brazing
Vlamsolderen912Flame brazing
Ovensolderen913Furnace brazing
Dompelsolderen914Dip brazing
Zoutbadsolderen915Salt-bath brazing
Inductiesolderen916Induction brazing
Weerstandsolderen918Resistance brazing
Diffusiesolderen919Diffusion brazing
(hard)Solderen met volledige verwarming92Brazing with global heating
Oven(hard)solderen921Furnace brazing
Vacuüm(hard)solderen922Vacuum brazing
Tipbad(hard)solderen923Dip-bath brazing
Zoutbad(hard)solderen924Salt-bath brazing
Vloeimiddel-bad(hard)solderen925Flux-bath brazing
Dompelbad(hard)solderen926Immersion brazing
Andere (hard)soldeerprocessen93Other brazing processes

Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009.

Zachtsolderen94Soldering
Infrarood solderen941Infrared soldering
Vlamsolderen942Flame soldering
Ovensolderen943Furnace soldering
Dompelsolderen944Dip soldering
Zoutbadsolderen945Salt-bath soldering
Inductiesolderen946Induction soldering
Ultrasoonsolderen947Ultrasonic soldering
Weerstandsolderen948Resistance soldering
Diffusiesolderen949Diffusion soldering
Zachtsolderen met volledige verwarming95Soldering with global heating
Golfsolderen951Wave soldering
Oven zachtsolderen953Furnace soldering
Vacuümsolderen954Vacuum soldering
Bad zachtsolderen955Dip soldering
Zoutbad zachtsolderen957Salt-bath soldering
Andere soldeerprocessen96Other soldering processes
Soldeerlassen97Braze welding
Vlamsoldeerlassen971Gas braze welding
Boogsoldeerlassen972Arc braze welding
Zachtsolderen via GMAW983Gas metal arc weld brazing
Zachtsolderen via TIG984Gas tungsten arc weld brazing
Zachtsolderen via plasma985Plasma arc weld brazing
Zachtsolderen via laser986Laser weld brazing
Zachtsolderen via weerstandlassen987Resistance brazing

Lasinstituut Pockets

VM Voorlichtingspublicaties